piątek, 23 lipca 2021

Duch kniei

Niniejsza przygoda to jednostrzał, który można rozegrać w ramach dowolnej kampanii, w trakcie której drużyna przemierza las. Podczas wędrówki postacie atakują leśne duchy! Driady mogą wydawać się łagodnymi fey, ale sprowokowane wpadają w nieprawdopodobny gniew. Driady z tego lasu używają starej, zapomnianej leśnej magii stapiania się z ciałami drzewców, aby przekształcać się w potężnych drzewnych mścicieli.

 

Dlaczego to spotkanie?

Do tego spotkania nie dołączono żadnej konkretnej historia, tylko koncept driad używających ożywionych drzew lub drzewców jako gigantycznych mecho-podobnych pancerzy, które wykorzystają do zaatakowania drużyny. Dlaczego atakują? To zależy od Ciebie − wykorzystaj dotychczasowe wydarzenia ze swojej kampanii.

Jednym z potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego driady zaatakowały grupę dobrze uzbrojonych podróżników jest brak innych obrońców lasu i pomylenie tożsamości postaci. Być może grupa drwali karczuje knieję, aby zdobyć drewno do palenia w kuźniach (zupełnie jak Isengard), a driady stają w jego obronie. Gdy drużyna wkracza do mrocznego lasu dzierżąc metalowy oręż i zapalając latarnie, driady błędnie zakładają, że postacie są sojusznikami ich wrogów i ruszają do ataku.

 

Spotkanie bojowe

Przygoda jest przeznaczona dla postaci na 4. lub 11. poziomie doświadczenia. Łatwo można dopasować jego stopień trudności do słabszych lub mocniejszych, albo mniejszych lub większych drużyn.

Podczas wędrówki przez ciemną niczym smoła pradawną knieję, natrafiają na polanę wypełnioną kamiennymi obeliskami i pradawną rzeźbą arcyfey. Polana jest usiana kośćmi humanoidalnych stworzeń i otoczona przez ogromne drzewa, które wyglądają jakby na ich sękatej korze rysowały się upiorne twarze. Jeśli postacie badają to miejsce szukając skarbów, zostaną zaatakowane przez broniące swego lasu driady. Leśne duchy skierują się do upiornych drzew, wtopią się w ich korę i pokierują nim jakby było potężnym mechanicznym pancerzem.

Driady wykorzystały krwawe rytuały, aby odblokować pradawną leśną sztukę znaną jako Stapianie się z drzewami. Mają następującą cechę zamiast Spacer między drzewami (Tree stride):

Stapianie się z drzewem. W swojej turze driada może magicznie wejść w jedno drzewo lub drzewca w jej zasięgu. Driada jest osłonięta w całości (total cover), a drzewo wykonuje jej polecenia tak, jakby było wierzchowcem. Jeśli drzewo nie jest magiczne, staje się Przebudzonym drzewem (Awakened tree; SW 2).

 

Drzewiec

Te drzewa lub Drzewce (Treant; SW 9) mają następujące dodatkowe cechy, gdy są połączone z driadą:

  • Stopienie z drzewem. Drzewo nie ma swojego miejsca w inicjatywie, ponieważ porusza się i wykonuje rozkazy driady, tak jak wierzchowiec jest podporządkowany jeźdźcowi. Driada może użyć dowolnej swojej akcji, jak również dowolnej akcji drzewa.
  • Podwójna świadomość (tylko drzewiec). Jeśli driada połączy się z drzewcem, ich umysły będą współpracować i dają im lepszą percepcję i reaktywność. Drzewiec ma ułatwienie w testach Mądrości (Percepcja), rzutach obronnych na Zręczność i rzutach obronnych w celu uniknięcia ogłuszenia (stunned). Dodatkowo może wykonać dwie reakcje zamiast jednej.
  • Niestabilna magia. Gdy ilość punktów wytrzymałości drzewa zostanie zredukowana do 0 PW, eksploduje w szmaragdowymi magicznymi płomieniami. Drzewo staje się stertą tlącego się drewna, a wszystkie stworzenia w promieniu 3 m (10 stóp, 2 pola) od niego musi wykonać rzut obronny na Zręczność o ST 14 (Przebudzone drzewo / Awakened tree) lub 16 (Drzewiec / Treant) lub otrzyma 14 (4k6) obrażeń od ognia w przypadku porażki lub połowę w przypadku sukcesu. Driada znajdująca się wewnątrz niego automatycznie ponosi porażkę.

 

Początek

Gdy postacie przemierzają mroczną i magiczną knieję, przeczytaj lub sparafrazuj następujący opis:

Wędrujecie przez las, przedzieracie się przez sękate gałęzie i gęste zarośla. Przebijacie się przez istną ścianę gałęzi aż w końcu wychodzicie na polanę. Jest oświetlona przyćmionym szmaragdowym światłem słońca, które przebija się przez gęsty liściasty baldachim znajdujący się 18 m (60 stóp; 12 pól) nad ziemią. Sześć ogromnych drzew znajduje się na skraju polany. Sęki i narośle na ich korze sprawiają wrażenie jakby drzewa miały powykręcane, warczące twarze. Pierścień kamiennych obelisków otacza szeroki centralną kolumnę na której stoi pradawna rzeźba, na szyi której błyszczy złoty naszyjnik.

 

Dryad

Jeśli postać ma wartość pasywnej Mądrości (Percepcja) wynoszącą 15 lub więcej albo przeszukuje polanę i wykona udany test Mądrości (Percepcja) o ST 15, przeczytaj lub sparafrazuj dodatkowy opis:

Ze szczytów kamiennych obelisków spoglądają na Was 3 humanoidalne postacie o smukłych i atletycznych ciałach i kanciastych rysach, które noszą szaty z setek szeleszczących liści.

 

Bitwa o Poskręcany Gaj

Na polanie czają się trzy Driady (Dryad; SW 1). Chcą uśmiercić postacie, ponieważ wtargnęły na teren ich lasu (patrz wyżej: Dlaczego to spotkanie?). Jeśli postacie zaczną przeszukiwać polanę i ich nie zauważą, driady zaatakują z zaskoczenia. Podczas rundy z zaskoczenia driady rzucają Oplątanie (Entangle) na jak największą ilość postaci i kierują się do poskręcanych upiornych drzew na skraju polany, gdzie używają swojej zdolności Stopienie się z drzewem, aby przejąć nad nimi kontrolę. Driady najpierw atakują, a dopiero potem zadają pytania; jeśli postacie chcą z nimi porozmawiać, muszą zrobić to podczas walki.

Obeliski na polanie mają 6 m (30 stóp; 4 pola) wysokości i są z litego kamienia. Mają KP 17 i 39 PW oraz są niepodatne na obrażenia psychiczne i od trucizny. Stworzenia z cechą Potwór Oblężniczy (Siege Monster) zadają obeliskom podwójne obrażenia.

Na wyższych poziomach. Jeśli postacie mają co najmniej 11. poziom, na szczycie obelisków znajduje się 8 driad, a co najmniej jedno z upiornych drzew jest uśpionym drzewcem. Sześć driad próbuje stopić się z drzewami, a dwie pozostałe walczą bez tej ochrony.

Podczas pierwszej tury walki driady kierują się do upiornych drzew na skraju polany i wtapiają się w drzewo używając swojej cechy Stapianie się z drzewem. Kiedy się już połączą, ruszają do ataku! Walczą do ostatniej kropli krwi, bo ochrona tego lasu jest celem ich życia.

Jeśli postacie zdołają przekonać driady, że nie chcą zniszczyć lasu, te przestaną atakować. Driady są rozwścieczone i rozważą słowa postaci, tylko jeśli drużyna ma dowody, że nie chce zaszkodzić kniei. Jeśli takie dowody zostaną przedstawione, postacie mogą wykonać test Charyzmy (Oszustwo lub Perswazja) o ST 15. Test jest wykonywany z utrudnieniem, chyba że postacie dysponują wyjątkowo przekonywującym dowodem. W razie sukcesu driady przerywają walkę i prowadzą rokowania z drużyną. W przypadku porażki kontynuują atak, poprzysięgając, że wszystkie humanoidy zostaną unicestwione, bo są plagą dla ich lasu.

 

Amulet of health

Skarb

Jedynym skarbem na tej polanie jest zakrwawiony złoty naszyjnik, który wisi na szyi pradawnej rzeźby po środku polany. To amulet zdrowia (amuletof health), który w jakiś sposób był wykorzystany podczas składania ofiar w krwawym rytuale przeprowadzonym na tej polanie.

Jeśli postacie dojdą do porozumienia z driadami i zgodzą się pomóc im w ochronie lasu, te w nagrodę zaoferują im ten amulet. To zadanie może polegać na powstrzymaniu drwali, którzy wycinają las (tak jak wspomniano w Dlaczego to spotkanie?) lub równie dobrze możesz samemu wymyślić coś innego.

 

Zakończenie

Przygoda może zakończyć się pokonaniem i zniszczeniem driad lub bardziej neutralnie, jeśli driady niechętnie pozwolą przejść postaciom przez las, jak również bardziej pozytywnie, jeśli postacie wzbudzą zaufanie driad. Jeśli driady zaufają drużynie, podzielą się z postaciami sekretem stapiania z drzewami, które opanowały dzięki krwawym rytuałom. Jako leśne fey, driady mogą z łatwością korzystać z tej magii. Dla humanoidów jest to znacznie trudniejsze i tylko ci, którzy są szczególnie blisko związani z przyrodą mogą używać tej magii.

Klerycy z domeny Natury (Nature), druidzi, paladyni Przysięgi Pradawnych (Oath of the Ancients) oraz łowcy mogą nauczyć się nowego zaklęcia (nieoficjalnego): Stapianie się z drzewem (Tree Meld).

Poziom: 3

Szkoła: Przemiany (Transmutation)

Czas rzucania: 1 akcja

Czas trwania: 1 godzina

Zasięg: Na siebie

Komponenty: W, S

Zyskujesz zdolność stapiania się z drzewami. Gdy dotkniesz żywego drzewa, które jest twojego rozmiaru lub większe, możesz wykorzystać 1,5 m (5 stóp, 1 pole) ruchu, aby połączyć się z nim. Po połączeniu się drzewo staje się przebudzonym drzewem, które jest posłuszne twoim rozkazom. Jesteś fizycznie zespolony z drzewem, dzięki czemu możesz odczuwać za pomocą jego zmysłów, używać jego akcji i jest osłonięty w całości (total cover) wewnątrz drzewa. Możesz korzystać z swoich klasowych zdolności i rzucać zaklęcia gdy jesteś połączony z drzewem. Zasięgu czaru jest liczony od drzewa, a nie Ciebie.

Możesz wykorzystać akcję, aby wyjść z drzewa, zakończyć połączenie i tym samym sprawić, aby drzewo na powrót stało się zwykłym drzewem. Opuszczenie drzewa, z którym jesteś połączony jest psychicznie męczące, więc musisz wykonać udany rzut obronny na Kondycję o ST 10 lub stracisz koncentrację na tym zaklęciu, gdy to zrobisz. Jeśli drzewo zostanie zredukowane do 0 PW, a Ty jesteś z nim połączony, wówczas eksploduje magicznymi płomieniami. Wszystkie stworzenia w promieniu 3 m (10 stóp, 2 pola) muszą wykonać rzut obronny na Zręczność lub odniosą 4k6 obrażeń od ognia w przypadku porażki lub połowę w przypadku sukcesu. Ty automatycznie zaliczasz porażkę.

Na wyższych poziomach: Gdy rzucasz to zaklęcie wykorzystując komórkę czarów 6. lub wyższego kręgu, możesz połączyć się z chętnym drzewcem. Gdy jesteś połączony z drzewcem, wasze dwie świadomości współpracują ze sobą, aby zapewnić wam lepszą percepcję i reaktywność. Zyskujesz ułatwienie w testach Mądrości (Percepcja) i rzutach obronnych na Zręczność oraz rzutach obronnych przeciw ogłuszeniu (stunned). Dodatkowo zyskujesz dodatkową reakcję, która może być wykorzystywana do wykonywania ataków okazyjnych. Jeśli użyjesz zaklęcia Ożywienie drzew (Animate Trees) podczas połączenia z drzewcem, nie możesz ponownie użyć tego zaklęcia do czasu zakończenia długiego odpoczynku.

Oryginalny tekst (ang.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co sądzisz o tej notce?